Skip to main content

Intrarea în clasa pregătitoare reprezintă începutul unei noi etape importante în viața unui copil. Este o perioadă de tranziție și o treaptă esențială în parcursul educațional al fiecărui copil, însă este marcat de emoții, atât pentru cei mici, cât și pentru părinți. În acest articol, vom oferi informații utile despre clasa 0, inclusiv de ce este importantă, ce învață copiii în acest an școlar și cum îi pot ajuta părinții pe cei mici să aibă o experiență cât mai plăcută cu mediul educațional.

De ce trebuie copiii să se înscrie la clasa pregătitoare?

Înscrierea la clasa pregătitoare este obligatorie pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în anul curent până la data de 31 august inclusiv. Aceste prevederi sunt reglementate prin art. 81 din Legea 198/2023 privind învățământul preuniversitar.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie, inclusiv, pot fi înscriși în clasa 0, doar în baza unei recomandări eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar, care să ateste că nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. Pentru copiii care nu au fost la grădiniță sau s-au întors din străinătate, recomandarea se eliberează de către centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională sau de către o structură de la nivelul unei/unor unități de învățământ desemnate în acest sens de către inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISJ/ISMB).

De asemenea, copiii cu cerințe educaționale speciale (CES), cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani până la data de 31 august a anului curent, pot fi și ei înscriși în clasa pregătitoare, la solicitarea scrisă a părinților/reprezentanților legali.

Ce învață copiii la clasa pregătitoare? Cum arată curriculum-ul?

La clasa pregătitoare se urmărește dobândirea unor competențe generale, adaptate nivelului de vârstă, care ajută la crearea unei baze solide pentru învățarea ulterioară. Deși temele studiate și modul de abordare vor fi diferite în funcție de învățătoare, se va urmări programa școlară stabilită prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013. Aceasta conține următoarele materii:

Comunicare în limba română –  se urmărește dezvoltarea abilităților de exprimare a copiilor. Predarea va implica o interacțiune constantă cu elevii, astfel încât să se potrivească cu interesele lor. Ei vor fi încurajați să întrebe, să participe activ, să manifeste inițiativă și să-și exprime ideile și sentimentele cu privire la subiectele învățate.

Matematică și explorarea mediului – se va pune accent pe învățarea prin joc, cu ajutorul cartonașelor, bețișoarelor și diverselor jucării, iar copiii vor fi expuși treptat la operații matematice simple (adunări și scăderi). În ceea ce privește explorarea mediului, cei mici vor fi încurajați, prin temele predate, să descopere mediul în care trăiesc (de exemplu: corpul omenesc, plante, animale, fenomene ale naturii sau prezența apei în natură). Atunci când este posibil se vor face mici experimente.

Limba modernă – se urmărește introducerea elevilor într-o altă modalitate de comunicare verbală în afara limbii materne. Cei mici vor învăța cuvinte și expresii de bază în limba modernă aleasă de școală, tot prin jocuri, ascultarea de cântece sau vizionarea de filmulețe scurte.

Muzică și mișcare – în cadrul acestei ore, copiii vor cânta diverse cântecele, vor dansa și vor construi diverse instrumente muzicale.

Arte vizuale și abilități practice  – această disciplină are rolul de a încuraja creativitatea și imaginația, dar și de a dezvolta abilitățile practice.    

Educație fizică – se urmărește exersarea deprinderilor şi a capacităţilor motrice ale copiilor prin diverse jocuri sportive.

Dezvoltare personală – această disciplină a fost introdusă cu scopul de a ajuta copiii să-și exprime în mod adecvat emoțiile și să dezvolte o atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

Religie –  Dacă se dorește înscrierea copilului la ora de religie, părintele va face o cerere la începutul fiecărui ciclu de învățământ. În acest sens, art. 87 -alin (2) din Legea 198/ 2023 specifică: ”Înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cererea scrisă a elevului major sau a părinților/ reprezentantului legal, pentru elevul minor. Schimbarea acestei opțiuni se face tot prin cererea scrisă a elevului major sau a părinților/reprezentantului legal, pentru elevul minor. În cazul în care elevul nu frecventează orele de religie, situația școlară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină. Elevului care nu frecventează orele de religie i se va asigura prezența în unitatea de învățământ pe durata derulării cursurilor.”

Ce învață copiii la matematică?

Copii care stau în bănci și scriu pe caiete
Sursa foto: Pexels.com

La matematică, copiii din clasa pregătitoare vor învăța:

1. Numerele

 • Să recunoască, să scrie și să compare numerele de la 0-31;
 • Să identifice ”vecinii” unui număr;
 • Să ordoneze numerele în ordine crescătoare sau descrescătoare, să identifice numerele ”mai mici decât”, ”mai mari decât”, ”egale cu”;
 • Să completeze diverse serii numerice și să identifice numerele lipsă de pe axa numerelor;

2. Operațiile matematice

 • Să recunoască semnele ”+”, ”-”, ”=” și să efectueze operații simple de adunare și scădere, prin folosirea de bețișoare, jetoane, obiecte sau jucării;
 • Să extragă numere dintr-o mulțime dată (de ex. Câţi copii pot primi de la tine câte 2 baloane dacă tu ai 10 baloane?”)
 • Să formuleze probleme simple după anumite imagini sau pornind de la o tematică dată, prin schimbarea numerelor/ acţiunilor/ întrebării dintr-o problemă rezolvată

3. Formele și figurile geometrice

 • Să se orienteze în spațiu (să-și identifice poziția în raport cu obiecte sau persoane)
 • Să recunoască și să deseneze figuri şi corpuri geometrice: pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi, cub, sferă, în mediul înconjurător şi în materiale tipărit
 • Să folosească formele geometrice (pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi,) în realizarea unor desene (de exemplu: casă, robot, vapor) pe foaie velină sau cu pătrăţele;
 • Să recunoască Soarele, Luna şi Pământul folosind imagini sau modele;
 • Să construiască obiecte uzuale precum suport de creioane sau cutie pentru cadouri, folosind suportul desfăşurat al unui cub.

4. Măsurări şi estimări

 • Să măsoare lungimea unor obiecte cu unităţi neconvenţionale (palma sau creionul)
 • Să estimeze și să compare diverse lungimi
 • Să marcheze săptămâna în calendar, să identifice anotimpurile, să realizeze un orar școlar
 • Să plaseze anumite evenimente în timp
 • Să evidențieze durata unei activități
 • Să identifice și să numere banii

Odată cu noțiunile de matematică, programa școlară de clasa 0 conține și explorarea mediului înconjurător. Aici, copiii vor învăța:

 • Să identifice părțile corpului omenesc, plante și animale
 • Știința Pământului – prezenţa apei în natură sub diverse forme (precipitaţii, râuri, lacuri, mare) fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet
 • Știința fizicii – să observe forţa şi mişcarea: împingerea, tragerea, mişcarea corpurilor şi schimbarea formei: deformare, rupere, electricitate, producerea sunetelor.

Programa școlară pentru matematică pentru clasa pregătitoare poate fi consultată AICI.

Ce învață copiii la limba română?

Fata de clasa 0 care se uita într-o carte la litera H
Sursa foto: Pexels.com

În cadrul lecțiilor de limba română din clasa pregătitoare, se va adopta o abordare ludică și interactivă, în care orele vor fi organizate ca o serie de jocuri și exerciții amuzante. Jucăriile vor fi prezente în sala de clasă pentru a stimula participarea și implicarea activă a elevilor. De asemenea, se va acorda o atenție deosebită spontaneității și creativității în răspunsuri, mai degrabă decât rigidității științifice.

Concret, copiii vor învăța:

 • Să folosească diverse forme de salut în funcție de persoana căreia i se adresează,
 • Să se prezinte (nume, vârstă, informații despre familie, colegi, animalul preferat, culoarea preferată, mâncarea preferată)
 • Să formeze propoziții scurte, simple, prin numirea personajelor dintr-o poveste și oferirea de informații despre personaje (să răspundă la întrebări: ”Cine?”, ”Ce”, ”Unde”, ”De ce?”
 • Să identifice diverse obiecte și să povestească după o imagine dată;
 • Să participe la dialoguri scurte;
 • Să recunoască literele mari şi mici de tipar pe diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de jucării, asocierea formei unui nor cu o literă)
 • Să citească numele, să identifice semnificaţia unor simboluri întâlnite în situaţii cotidiene: M – metrou, H – spital, I – informaţii, intrare, ieşire, farmacie, trecere de pietoni, semafor etc.
 • Să confecționeze felicitări şi bileţele cu litere de tipar rupte sau decupate din reviste, ziare (mesaje de 8 martie, de sărbători, de La Mulți Ani )

Programa școlară pentru disciplina ”Comunicarea în limba română” pentru clasa pregătitoare poate fi găsită AICI.

Ce alte activități mai sunt incluse în clasa 0?

În plus față de matematică și română, la clasa 0 se vor preda și alte discipline, pe care le vom detalia în continuare.

Limba modernă la clasa pregătitoare

În cadrul acestei discipline, copiii vor învăța formule de salut simple, vor învăța să numere de la 1-10 și să răspundă la întrebări simple precum: „Ce este aceasta? O jucărie.”

Se va urmări intonația corectă, prin cântecele, vizionarea de conținut video și alte metode prin joc.

De asemenea, copiii vor învăța să se prezinte (”Numele meu este…”) și să spună câteva cuvinte despre sine (de exemplu vârstă). De asemenea, vor învăța să identifice obiecte și vor avea schimburi simple de replici scurte.  

În general, disciplina se va preda prin joc, astfel încât să fie distractiv și să capteze atenția copiilor.

Programa școlară pentru limba modernă pentru clasa pregătitoare poate fi găsită AICI.

Muzică și mișcare

Copii mici in clasa cu clopotele în mâini
Sursa foto: Pexels.com

În cadrul disciplinei ”Muzică și mișcare”, copiii de la clasa pregătitoare vor cânta, dansa și se vor familiarizarea cu aspectul jucăriilor muzicale (tobe, lemne etc). De asemenea, vor acompania cântecelele cu jucării muzicale sau cu percuţie corporală (bătăi din palme, bătăi cu degetul în bancă, etc) și vor învăța să recunoască și să reproducă sunete din natură, folosind onomatopee.

Arte vizuale și abilități practice

În clasa pregătitoare, copiii vor desena, vor modela cu plastilină, vor învăța să folosească foarfeca și să facă colaje.

Alte activități incluse în această disciplină sunt:

 • Realizarea de construcţii libere, spontane, atunci când li se pun la dispoziţie materiale şi instrumente diverse
 • Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj
 • Confecţionarea de jocuri şi jucării simple
 • Participarea la activităţi integrate în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică (de exemplu realizarea unor scurte dramatizări/povești cu păpuși pe degete)      

Educație fizică

Printre activitățile sportive efectuate de copiii din clasa 0 se vor număra: sărituri, aruncări și prinderi de minge, ștafete simple, alergare peste obstacole și multe altele. În general, copiii vor participa la jocuri dinamice care antrenează capacităţile motrice individuale și îi ajută să se dezvolte armonios.

Programa școlară pentru educație fizică, muzică și mișcare și arte vizuale poate fi consultată AICI.

Dezvoltare personală

În cadrul acestei discipline, se va pune accent pe dezvoltare emoțională și socială a copiilor. Vor învăța să-și recunoască și exprime emoțiile, să  identifice  trăsăturile personale ale lor și ale copiilor din jurul lor.

Vor juca jocuri de cunoaştere/intercunoaştere de tipul „Pot să te prezint eu?”– în care fiecare copil îşi prezintă colegul/colega, jucăria/animalul preferat. De asemenea, vor avea discuții despre statutul de școlar și despre interesele personale.

Programa școlară pentru dezvoltare personală pentru clasa pregătitoare poate fi consultată AICI.

Discipline opționale

Conform Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii aprobată prin Ordinul nr. 3.238 din 5 februarie 2021, unitatea de învățământ va alege disciplinele opționale.

Pe scurt, procedura privind alegerea opționalelor este următoarea:

1. Cadrele didactice propun opționalele, ținând cont de analiza nevoilor și de oportunitățile identificate și le prezintă elevilor și părinților.

2. Părinții își pot exprima și ei preferințele și pot propune diverse activități, precum introducerea de experimente pentru copii, în cadrul cărora cei mici își pot dezvolta creativitatea, pot explora și învăța concepte de fizică, chimie, anatomie și multe altele.

3. Oferta de curriculum la decizia școlii stabilită de cadrele didactice după consultarea cu elevii/părinții este prezentată, dezbătută și avizată de consiliul profesoral. Forma finală rezultată din această dezbatere este propusă spre aprobare consiliului de administrație al unității de învățământ.

Din ce manuale vor învăța la clasa pregătitoare?

La clasa pregătitoare nu sunt manuale școlare obligatorii. Orele se desfășoară prin joc, fiind la latitudinea învățătorilor ce fel de resurse folosesc, însă cu respectarea programei școlare. De obicei, aceștia pregătesc lecțiile lucrând cu diverse Fișe de lucru sau cu materiale auxiliare tipărite de diferite edituri.

Orar clasa pregătitoare

Copii care ridică mâna la clasă
Sursa foto: Pexels.com

Orarul pentru clasa pregătitoare va include, conform programei școlare stabilite prin Ordinul MEN nr. 3418/19.03.2013 este următorul:

 • Matematică și explorarea mediului – 4 ore pe săptămână
 • Comunicare în limba română– 5 ore pe săptămână
 • Limbă modernă– 1 oră pe săptămână
 • Educație fizică – 2 ore pe săptămână
 • Muzică și mișcare– 2 ore pe săptămână
 • Arte vizuale și abilități practice– 2 ore pe săptămână
 • Dezvoltare personală -2 ore pe săptămână
 • Religie– 1 oră pe săptămână
 • Opțional– maximum 1 pe săptămână

Cum se face notarea la clasa 0?

La clasa 0 nu se acordă note și nici calificative. Începând cu clasa I și până în clasa a IV-a, evaluarea copiilor se va face prin calificative: „foarte bine”, „bine”, „suficient” sau „insuficient”. Notele încep să fie acordate începând cu clasa a V-a.

Se dau teme la clasa pregătitoare?

Conform Ordinului MEN 5893/2016, la clasa pregătitoare NU se dau teme pentru acasă.

În ciclul primar, timpul total alocat temei obligatorii pentru acasă va fi de maxim 1 oră, iar pentru celelalte niveluri de învățământ, timpul maxim acordat temelor obligatorii este de 2 ore. Tema obligatorie trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate, pentru a putea fi efectuată de toți copiii.

De ce rechizite are nevoie copilul la clasa pregătitoare?

Lista de rechizite pentru clasa pregătitoare este prezentată de învățătoare la începutului anului, însă aceasta conține de obicei următoarele obiecte:

 • Caiete de  matematică și caiete de română de tip 1
 • Caiet cu foaie velină
 • Învelitori pentru caiete și manuale
 • Creioane și carioci colorate, acuarele și pensule de diferite dimensiuni
 • Pahar pentru pensule
 • Radieră
 • Caiet de desen 
 • Stilou și rezerve de cerneală pentru stilou
 • Ascuțitoare
 • Etichete pentru cărți și caiete
 • Penar
 • Hârtie colorată A4 (culori diferite);
 • Lipici solid
 • Foarfecă cu vârf rotunjit
 • Plastilină diferite culori și planșă pentru modelat
 • Carton color A4
 • Hârtie glasată și creponată

Cum trebuie adaptată camera copilului la clasa pregătitoare?

Cameră de studiu cu tablă magnetică și colaje pe pereți
Sursa foto: Unsplash.com

În general, la clasa pregătitoare nu este neapărat nevoie de un birou, însă poți asigura copilului în camera sa un spațiu de lucru dedicat, unde să poată desfășura activități de învățare și jocuri educaționale. O măsuță și un scaun confortabile, adecvate pentru dimensiunile și înălțimea copilului sunt esențiale. Este bine ca acestea să fie poziționate în așa fel încât cel mic să aibă cât mai multă lumină naturală.

De asemenea, poți instala rafturi sau dulapuri accesibile copilului pentru a-și organiza jucăriile, cărțile și materialele școlare. Un sfat de organizare este să etichetezi fiecare raft sau sertar pentru a facilita găsirea și depozitarea articolelor.

Nu uita să realizezi și un colț de lectură confortabil și atrăgător, cu o canapea sau perne moi, o lampă de citit și o colecție de cărți potrivite vârstei și intereselor copilului.

Nu în ultimul rând, poți instala o tablă sau panou magnetic pentru a desena, dar este important să te asiguri că există și suficient spațiu liber în cameră pentru a permite copilului să se miște liber și să se joace activ.

Ce trebuie să facă părinții pentru un copil la clasa pregătitoare?

Părinții joacă un rol esențial în pregătirea și sprijinirea copilului pentru clasa pregătitoare. Pe lângă suportul logistic, părinții trebuie să ajute copilul să se adapteze cu bine la noul său statut de școlar. Iată câteva sfaturi pentru părinți:

1. Este important să stabilească și să mențină o comunicare deschisă și constantă cu învățătoarea copilului. Părinții ar trebui să participe la întâlnirile părinți-profesori și să fie deschiși pentru a discuta despre progresul și nevoile copilului.

2. Părinții ar trebui să se informeze despre programele și activitățile planificate în clasa pregătitoare și să se implice activ în pregătirea copilului pentru acestea. Ei ar trebui să facă tot posibilul să le stimuleze interesul pentru citit, scriere și matematică, prin activități distractive în timpul liber.

3. Părinții trebuie să mențină o comunicare deschisă cu copiii lor. Este bine să le pună întrebări despre ce fac la școală, să-i încurajeze să lucreze în echipă, să fie empatici și să relaționeze cu colegii lor. De asemenea, este important ca părinții să vorbească despre emoțiile și problemele întâmpinate de cei mici, să-i încurajeze să pună întrebări, pentru a-și dezvolta curiozitatea și încrederea în sine.

4. Este esențial ca părinții să ofere un mediu de învățare pozitiv și suportiv acasă. Copilul trebuie să se simtă încurajat să-și exprime ideile, să încerce lucruri noi și să-și dezvolte pasiunea pentru învățare. Nu trebuie pusă o presiune foarte mare pe copil, deoarece astfel va fi o perioadă dificilă pentru cel mic.

5. Încurajarea independenței și a responsabilității este, de asemenea, crucială. Cel mic trebuie să-și asume responsabilități simple, de exemplu să învețe orarul și să-și pregătească ghiozdanul pentru a doua zi, să-și țină lucrurile organizate în cameră, etc.

Așadar, clasa pregătitoare joacă un rol esențial în pregătirea copiilor pentru școală și pentru viață. Această perioadă este plină de descoperiri, dezvoltare și experiențe noi, atât pentru copii, cât și pentru părinți, fiind esențială crearea unui mediu de învățare pozitiv. Implicarea și sprijinul părinților sunt cruciale în clasa 0.  

Author Raluca Margean

More posts by Raluca Margean